Dodaj ogłoszenie
Regulamin
Serwis internetowy busiarze.com.pl zapewnia w możliwy sposób bezpieczeństwo danych oraz prywatność użytkowników portalu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiamy w poniższym regulaminie strony podstawowe informacje prawne zw. z korzystaniem ze strony. 
Prawa do strony i materiałów na stronie. Wszystkie informacje i materiały na stronie nie mogą być wykorzystywane na innych stronach www, ani innych działaniach komercyjnych bez zgody administratora strony. Dopuszczamy wykorzystanie materiałów do celów niekomercyjnych z powołaniem się na źródło tj. www.busiarze.com.pl 

Zastrzeżenia prawne 
Przeglądanie strony jest bezpłatne. Administracja Busiarze.com.pl dokłada wszelkich starań by treści na stronie były aktualne i nie zawierały błędów merytorycznych. Jednak nie odpowiadamy za ewentualne szkody powstałe na skutek ich użycia. Zastrzegamy sobie możliwość wysyłania informacji na maile podane przez użytkowników oraz możliwość blokowania użytkowników nie stosujących się do regulaminu portalu. Gromadzenie danych osobowych Portal nie gromadzi danych osobowych osób prywatnych, które nie przekazały ich w związku z zarejestrowaniem na portalu (ogłoszenia, katalog firm). Podanie danych jest dobrowolne, przydatne do procesów rejestracyjnych oraz do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Z reguły są to nazwy Firm wraz z pełnymi danymi teleadresowymi. Portal umożliwia modyfikację lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Serwis zastrzega sobie możliwość udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników podmiotom gospodarczym czy firmom zw. z branżą portalu. Dane są odpowiednio zabezpieczone. 

Cookies i IP 
Mając na uwadze aspekty techniczne zw. z działaniem strony www serwis wykorzystuje technologię Cookies oraz IP użytkownika portalu. Dane te nie są udostępniane. Skasowanie plików Cookies na komputerze użytkownika może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego portalu. Korzystając z portalu busiarze akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się w niniejszym regulaminie. Cookies są wykorzystywane przez serwis wg ogólnie przyjętych zasad. Więcej o możliwościach cookis każdy użytkownik znajedzie w instrukcji swojej przeglądarki www. 

Katalog firm. 
1. Podstawowy wpis do katalogu jest bezpłatny
2. Dodajemy tylko firmy z branż zw. z działalnością portalu.
3. Wpis dodaje tylko administrator strony na podstawie danych podanych przez użytkownika.
4. Użytkownik zapewnia, że dane są prawdziwe i ma upoważnienie do dodania firmy do katalogu.
5. Pod dodaniu wpis można edytować poprzez kontakt z administratorem strony.
6. Portal busiarze.com.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności za wpisy specjalne i promowane.Które to będą wyraźnie oznaczone zarówno dla zlecającego wpis płatny jak i użytkowników giełdy.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z katalogu firm nie spełniających wymogów regulaminu.

Ogłoszenia. 

1. Do dodania ogłoszenia konieczne jest zalogowanie się do portalu. Zarówno osoba fizyczna jak i firma może posiadać tylko jedno konto.
2. Dane kontaktowe podawane przez użytkownika jako kontaktowe zostaną ujawnione w ogłoszeniu i Użytkownik dodając ogłoszenie potwierdza, że jest tego świadomy.
3. Portal ogłoszeniowy busiarze.com.pl zamieszcza ogłoszenia wyłącznie zw. z branżą portalu. Dopuszczamy umieszczanie ogłoszeń nie zw. z powyższym, ale tylko przez firmy i użytkowników zw. z branżą. 
4. Użytkownik bez zgody administratora nie może wystawić więcej niż 3 ogłoszenie bezpłatnych do jednoczesnej emisji.
5. Każde ogłoszenie bezpłatne jest emitowane przez 14 dni od startu emisji.
6. Użytkownik może wznowić ogłoszenie po zakończeniu emisji.
7. Portal dopuszcza promowanie ogłoszeń, emisję ogłoszeń na czas dłuższy niż 14 dni pod warunkiem zastosowania dodatkowych opłat uwidocznionych na stronie.
8. Użytkownik odpowiada za umieszczoną treść ogłoszenia. W szczególności potwierdza, że nie zawiera ono treści niezgodnych z prawem, nie narusza praw autorskich oraz jest prawdziwe i rzetelne w zakresie prezentowanej oferty.
9. Nie wolno w treści ogłoszeń reklamować stron www, serwisów internetowych sklepów internetowych, sklepów stacjonarnych itp.Ogłoszenie musi dotyczyć konkretnego produktu lub usługi, posiadać podaną cenę oraz dane kontaktowe. Ogłoszenia niezgodne z tym pkt. Regulaminu będą niezwłocznie usuwane, a użytkownik może zostać zablokowany.
10. Uwaga: Jeśli oferta skierowana jest wyłącznie do firm cena podana w ogłoszeniu może być ceną netto musi to być jednak wyraźnie opisane w treści ogłoszenia. W pozostałych przypadkach cena powinna być podana w kwocie brutto.

Reklama